Kozmetikler

Kozmetikler

Kozmetikler, doğal kaynaklardan veya sentetik olarak oluşturulmuşlardan türetilen kimyasal bileşiklerin karışımlarından oluşmaktadır. Çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar.

Kozmetikler; formülasyon, kombinasyon, kullanım ve benzeri konularda patente konu olmaktadır.