Gıdalar

Gıdalar

Gıdalar; genellikle içerikleri ve bu içeriklerin üretim yöntemleri bakımından patente konu olurlar.