İlaç Patent Araştırmaları

İlaç Patent Araştırmaları

Gerek İnovatör gerekse Jenerik firmalar farklı sebeplerle patent araştırmaları yapmaktadır.

İnovatör firmalar, Jenerik ürünlerin en erken piyasaya çıkabileceği tarihi öğrenmek amacıyla, ürünlerinin hangi patentler tarafından, hangi konuda ve ne zamana kadar korunduğunu belirlemek amacıyla patent araştırması yaparlar.

Jenerik firmaların amacı ise, orijinal firmaya ait ürünü koruyan patentlere tecavüz etmeyecek şekilde jenerik ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesidir. Bu nedenle, öncelikle piyasaya çıkabilecekleri tarihi belirlemek amacıyla, sonrasında diğer patentlere tecavüz edilmemesi amacıyla patent araştırması yaparlar.

İlaç patent araştırmaları genel olarak, geliştirilecek proje konusunda ön bilgi edinmek, patent tecavüzüne yol açmamak için ticari ürünün üretimi veya prosesin uygulanmasının serbest olup olmadığını belirlemek, ve tecavüz davalarında savunma amacı ile patentin hükümsüzlüğünü sağlamaya yönelik olarak yapılır.

Geliştirme ve ruhsatlandırma süreci bilgi, emek ve masraf gerektiren uzun bir süreç olan jenerik ilaçların ruhsatlandırma çalışmaları sırasında zaman kaybetmemek ve/veya piyasaya sunulmasından sonra orijinal üreticinin patent hakkı ile karşılaşmamak için henüz proje aşamasında patent araştırması yapılmalıdır.

Gerekli patent araştırmasını yapılmayan çalışmalarda aşağıdaki örnekler gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılması yüksek ihtimaldir:

  • Kullanılan hammaddenin kendisinin patentli olması
  • Kullanılan hammaddenin sentez prosesi veya sentez ara ürününün patentli olması
  • Kullanılan hammaddenin kristal yapısının patentli olması
  • Kullanılan hammaddenin partikül büyüklüğünün patentli olması
  • Bitmiş ürün formülasyonunun patentli olması
  • Dozaj formunun patentli olması
  • Dozunun patentli olması
  • KÜB/KT'de yer alan endikasyonların patentli olması

Patent araştırması yapılmadan başlanan jenerik ilaç projelerinde, hukuken güvenli bir şekilde piyasaya çıkılması çok mümkün değildir. Zira araştırma yapılmadığında orijinal üreticiye ait patentlerin kapsamında olunma ihtimali ve ihlal sonucunda üretimin/satışın durma ihtimali yüksektir.