İlaç Patent Hükümsüzlük

İlaç Patentlerine Yönelik Hükümsüzlük Araştırmaları

Patent Hükümsüzlük Gerekçeleri Araştırması

Tescil edilmiş bir patentin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğü için hukuki yollara başvurmak mümkündür. Patent hükümsüzlük araştırması; sözkonusu patenti yenilik, buluş faaliyetine dayanma gibi patent verilebilirlik kriterleri açısından inceleyerek patentin hükümsüzlüğü için gerekli teknik bilgiyi sağlar.

Patent İtiraz Gerekçeleri Araştırması

Patent mevzuatımıza göre yayınlanmış bir patent başvurusuna 6 ay içinde itiraz etmek mümkündür. Muhtemelen ileride tescil edilmiş bir patentin tesciline itiraz mümkün olacaktır. Patent itiraz araştırması; konu ile ilgili patent/patent başvurusunu yenilik, buluş faaliyetine dayanma gibi patent verilebilirlik kriterleri açısından inceleyerek başvuruya veya tescile itiraz için gerekli teknik bilgiyi sağlar.

Patent Tecavüzü Olmadığına ilişkin Menfi Tespit Davası Gerekçeleri Araştırması

Orijinal üreticinin sahip olduğu ürünle ilgili patentlere tecavüz edildiği gerekçesi ile jenerik ürün üreticisine karşı yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Buna karşılık jenerik üreticinin piyasaya sunacağı ürünü ile ilgili olarak orijinal üreticinin patent hakkına tecavüz edip etmediğine karar verilmesini yasal olarak talep etme hakkı vardır.

Patent tecavüzü olmadığına ilişkin araştırma; ilgili patent ve patent başvuruları ile ilişkili literatürlerin incelenmesi suretiyle menfi tespit davası için gerekli delillerin belirlenmesini ve davanın teknik gerekçesini kapsar.