Ruhsat ve Patent Bağlantısı

Patent Araştırma ve Değerlendirme Raporları

Patent araştırma ve değerlendirme raporlarının amacı; geliştirme aşamasında olan veya piyasada olan ürünlere ilişkin geçerli veya geçerli olabilecek patentlerin belirlenmesi, bu doğrultuda patent haklarını ihlal etmeyen ürünlerin geliştirilmesidir.

Tecavüz Analizleri

Herhangi bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilip edilmediğine yönelik yapılan analizlerdir.

Hükümsüzlük Analizleri

Herhangi bir sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğüne yönelik yapılan analizlerdir.

Patentlenebilirlik Araştırmaları

Patent başvurusundan önce, başvurunun patent olarak tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin Yenilik ve Buluş Basamağı çerçevesinde yapılan araştırmalardır.