Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik ilaçlar (biyofarmasötikler), biyolojik kaynaklardan üretilen, özütlenen veya biyolojik kaynaklardan yarı sentezlenen ilaçlardır.

Biyoteknolojik ilaçlar; molekül, formülasyon gibi çeşitli konularda patente konu olabilmektedir.