Hükümsüzlük Davaları

Hükümsüzlük Davaları

Hükümsüzlük davaları marka, patent veya tasarım haklarının iptali talepli açılan davalardır.

Markalara ilişkin hükümsüzlük halleri Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25’de, Tasarımlara ilişkin hükümsüzlük halleri Sınai Mülkiyet Kanunu madde 77’de, Patentlere ilişkin hükümsüzlük halleri Sınai Mülkiyet Kanunu madde 138’de belirtilmektedir.