Mevzuat

Mevzuat 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik

Avrupa Patent Sözleşmesi

Avrupa Patent Sözleşmesi Yönetmeliği

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

Patent İşbirliği Anlaşması

Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği

Kurumsal

Mevzuat