Patent Hükümsüzlük Gerekçeleri Araştırması

Tescil edilmiş bir patentin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğü için hukuki yollara başvurmak mümkündür. Patent hükümsüzlük araştırması; sözkonusu patenti yenilik, buluş faaliyetine dayanma gibi patent verilebilirlik kriterleri açısından inceleyerek patentin hükümsüzlüğü için gerekli teknik bilgiyi sağlar.