Ocak - Aralık / 2005
İlaç Formülasyonları Listesi

2005 yılında Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ilaç formülasyonları ile ilgili başvurular aşağıdadır.

Ağustos 2005
Başvuru No.
Başvuru Yolu
Başvuru Sahibi
Başlık
2005/01821
LTS Lohmann
Ağızdan ilaç verilmesi için anında ıslanabilen suda eriyebilir zar
2005/02061
Applied Res/Yeda
IL-18 inhibitörlerinin kullanımı
2005/02284
Endorecherche,inc
Kilo alımını tedavi ve/veya önleme metodları
Temmuz 2005
2002/02308
Nexmed Holdings
Prostaglandin E1 içeren tropikal bileşimler
2003/02196
Kadri Fatih İzgü
Yeni bir antimikotik/antifungal ve antibakteriyel madde ve bunun üretimine dair metotlar
2005/01110
Vernalis Research
5-HT2C agonistleri olarak piroloindoller ve azepinoindoller
Mayıs 2005
2002/00071
Prion proteininin belirlenmesi için monoklonal ve antikor kokteyli
2003/01208
Biogen inc
Nublastin polimer eşlenikleri ve bunları kullanma yöntemleri
2003/01671
Biofarma İlaç
Sitalopram’ın yeni üretim formülasyonu
2003/01676
Phia Kozmetik Şener Anadol
Maden suyu içeren sprey aparatı ve kompozisyonun kozmetik amaçlı kullanımı
2003/01800
Nivent Kurtuluş
Bir farmasötik terkip
2004/03020
Dainippon Pharma
(S)-4-Amino-5-kloro-2-mtoksi-N-(1-(1-(2-tetrahidrofuril-carbonil)-4-piperidinylmetil)-4-piperidinil)benzamit,bunun hazırlama işlemi ve aynı formülü ve bunun ara mamülünü içeren farmasötik bileşim
2005/00283
Tamer Özerdiç
Krem benzeri ürün tüpleri için sıkma mekanizması
2005/00745
Astrazeneca ab
Damar gelişimi inhibitörleri olarak kuinazolin türevleri
2001/03823
The Procter&Gamble
Ağız bakımı maddelerini uygulamak için organosiloksan reçineleri içeren bileşimler
2002/02736
Japan Tobacco inc
Birlikte uyarılan bir sinyal transdüksiyon molekülü olan ailime karşı insan monoklonal antikoru ve bunun farmasötik kullanımı
2003/01863
Fako ilaçları aş.
Film kaplı sefuroksim aksetil tablet
2004/01413
Japan Tobacco inc
Dibenzilamin bileşikleri ve bunların farmasötik kullanımları
2005/00299
Celgene Corp.
Sübstitüe edilmiş 2-(2,6-dioksopiperidin-3-il)-ftalimidler ve -1-oksoizoindolinler ve TNF alfa seviyelerini düşürmek için yöntem
2005/01553
Atlana Pharma ag
PDE-IV inhibe edici aktivitesi olan fenilfenantridinler
Nisan 2005
2004/00295
Nektar Therapeutics
Kimyasal olarak modifiye edilmiş ensülin’in akciğer yoluyla verilmesi
2004/01663
Japan Tobacco inc.
4-oksokuinolin bileşiği ve bunun HIV integraz inhibitörü olarak kullanımı
2005/00108
Helix Biopharma
Kanser hücresi gelişiminin inhibe edilmesinde üreaz kullanımı
2005/00707
Janssen Pharma
Solunum sistemi sinsitiyal virüsünün replikasyonunu inhibe edici maddeler
Mart 2005
2001/03352
Bristol-Myers Squibb
Kinas pirolotriazin inhibitörleri
2003/01363
Ali Demir Sezer
Fukoidan Multipartiküler ilaç taşıyıcı sistemleri
2004/02275
H.Lundbeck a/s
Nörotik düzensizliklerin tedavisi
2004/03328
Endorecherche inc.
Kilo alımını tedavi ve/veya önleme metodları
2004/03436
Sankyo co ltd
Kristalin 1-metilkarbapenem türevleri
2004/03498
Biogen inc./Apoxis
BAFF,ilişkili bloke edici maddeler ve bunların bağışıklık karşılığında ß-hücreleri ve imünoglobülinlerin uyarımı ve engellenmesinde kullanımları
2005/00221
Warner-Lambert
Farmasötik maddeler olarak bisiklik amino asitler
Şubat 2005
-
-
-
-
Ocak 2005
2004/01875
Bayer
Endoparazit öldürücü bileşimler
2004/02276
H.Lundbeck a/s
Nörotik düzensizliklerin tedavisi
2004/022767
H.Lundbeck a/s
Nörotik düzensizliklerin tedavisi
2004/02496
Schering Corp.
CCR5 antagonistleri olarak yararlı piperidn türevleri
2004/01875
Bayer
Endoparazit öldürücü bileşimler
 
Ana Sayfa arrow İlaç Formülasyonları Arşivi arrow Ocak - Aralık / 2005