Diğer Sınai Haklar Yazdır E-posta

İLAÇ MARKALARI

İlacınıza isim vermeden önce düşündüğünüz marka isminin veya benzerinin tescilli olup olmadığını araştırmanız ve tescil ettiremeyeceğiniz ismi marka olarak kullanmaktan kaçınmanız önerilir.

Jenerik ilaçlarla ilgili marka isimleri genellikle ilacın etken maddesini veya kullanım amacını çağrıştıran ve etken maddeden veya etken maddenin endikasyonundan türetilmiş kelimelerdir. İlacınız için marka ismi seçerken ilacın güvenli kullanımı açısından;

  • Başka etken maddeyi hatırlatmamasına,
  • İlacın kullanım yeri dışında başka endikasyonları çağrıştırmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca etken maddeler için INN isimlerinin belirlenmesi Dünya Sağlık Örgütü'ne ait olduğundan;

  • Doğrudan etken maddenin INN ismi marka olarak kullanılmamalı,
  • Markalar INN isimlerinin korunan ön eklerini veya son eklerini içermemelidir.

MARKA BAŞVURUSU (TÜRKİYE)

Marka ile ilgili marka araştırmalarınızı, marka tescilinizi, marka izleme ve koruma çalışmalarınızı Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Marka Vekilleri ile yapınız.

  • Ürün ismini ve gerektiğinde alternatif isimleri tescil ettiriniz.
  • İhracat yaptığınız ülkede markanızı tescil ettiriniz.
  • Zamanı geldiğinde markanızı yenileyiniz.
  • Markanızı koruyunuz. Bu amaçla TPE Resmi Marka Bülteninde yayımlanan marka başvurularının izlenmesini sağlayınız.
  • Markanız tanınmış hale geldiğinde benzer isimleri tescil ettiriniz.

ULUSLARARASI MARKA BAŞVURUSU

Markaların uluslararası tescili Madrid Protokolu yolu ile yapılır. Sistemin amacı değişik ülkelere ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, tek bir başvuru ile Madrid Protokoluna taraf ülkelerde markanın tescilini ve korunmasını sağlamaktır.

Uluslararası marka tescilinin süresi 10 yıl olup, süre sonunda yenilenir.

TASARIM BAŞVURUSU

Bir ürünün diğer ürünlerden farklılaşmasını sağlayan unsurlardan biri ürünün tasarımıdır. Bir ürünün görsel olarak bilinen diğer tasarımlardan belirgin bir farklılığı olması, yeni tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması anlamına gelir.

Tescil edilmiş tasarımların koruma süresi 5 yıl olup, beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek 25 yıla kadar koruma sağlanabilir.

Orijinal ürünlere ait bazı özel tablet biçimleri gibi ilaç şekillerinin; enjektör, inhalasyon cihazı gibi taşıyıcı sistemlerin ve ilaç ambalajlarının endüstriyel tasarım tesciline sahip olabileceği göz önünde tutulmalı ve gerektiğinde patent araştırması gibi tasarım araştırması yapılmalıdır.

PATENT ve FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Buluş, teknik bir problemin çözümüdür. Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar patent ile korunur.

Bir buluş, başvuru tarihinden önce açıklanmış veya kullanılmış ise yeni değildir. Buluşun tekniğin bilinen durumunu aşması için, buluş faaliyetinin tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamaması gerekir.

Patent süresi 20 yıl olup, her sene yıllık ücreti ödenmelidir.

Faydalı model için buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir. Tekniğin bilinen durumunu aşılması, faydalı model için gerekli değildir.

Faydalı model koruma süresi 10 yıldır. Usuller ile bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddeler için faydalı model koruması sağlanamaz.

AVRUPA PATENTLERİ VALİDASYONU

Türkiye'nin belirtildiği Avrupa patentlerinin Türkiye'de geçerli olması istendiğinde, patentin tescil edildiğine ilişkin ilanın Avrupa Patent Bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde validasyon için TPE'ye başvurulması gerekir.

 
Ana Sayfa arrow Diğer Sınai Haklar