İlaç Patentleri Yasal Durum Yazdır E-posta

Türkiye'de ilaçlar 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren "Patent Haklarının Korunması Hakkında" 551 sayılı KHK ile patent yasası kapsamına alınmıştır.

Türkiye TRIPS anlaşması gereğince 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ilaçlarla ilgili patent başvurularını kabul etmektedir. Bu nedenle rüçhan tarihi 1 Ocak 1994 tarihinden sonra olan ilaç konusunda buluşların Türkiye'ye doğrudan veya PCT yolu ile başvuru hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Avrupa Patent Sözleşmesi 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonra yapılan Türkiye'nin belirtildiği Avrupa Patenti başvuruları tescil edildiği ve Türkiye validasyonu yapıldığı takdirde Türkiye'de geçerlidir.

Türkiye'de ilaçlara aşağıdaki fikri mülkiyet hakları sağlanmaktadır:

  EVET HAYIR
İlaç patentleri * X  
Geriye dönük patent koruması   X
İlaçlar için ürün patenti * X  
İlaçlar için proses patenti * X  
Patent süresi (20 yıl) * X  
Bolar hakkı X  
Patent süresi uzatma   X
Veri imtiyazı (6 yıl) ** X  
2.endikasyon - Swiss tipi istem * X  

* 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK

** Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, 19.01.2005 tarih 25705 sayılı RG

 
Ana Sayfa arrow İlaç Patentleri Yasal Durum